Groningen wil eerste energieneutrale provincie zijn

Groningse organisaties willen dat hun provincie de eerste wordt die haar energieverbruik haalt uit duurzame bronnen. Bewoners en bedrijven dragen zelf bij aan energieopwekking.

De Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool zetten met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in op onderzoek en ontwikkeling van het transitieproces.

Die transitie maakt gebruik van technieken om elektriciteit om te zetten in gas dat in de Groningse gasinfrastructuur wordt opgeslagen.

De energietransitie is één van de bouwstenen voor de sociale en economische ontwikkeling die de Groningse organisaties in samenwerking met onderzoekers voorstaan. Op een conferentie op de Rijksuniversiteit bleek hierover grote overeenstemming te bestaan. De Groningse organisaties eisen zeggenschap over de compensatiegelden voor de aardgaswinning en aardbevingen. NAM en het rijk moeten die gelden aan hen ter beschikking stellen.

De conferentie besprak de samenwerking tussen de Rijksuniversiteit en de regio in het kader van het lustrum van de RUG. Vertegenwoordigers van samenwerkende bedrijven, de landbouw, natuur en milieuorganisaties, de dorpen, de oude kerken, de bouwsector, de vakbeweging, coöperaties voor decentrale energieopwekking en de Groninger Bodembeweging bespraken met wetenschappers de toekomstperspectieven in de provincie. De risico’s van de aardgaswinning zijn een belangrijke aanleiding om die samenwerking te versterken.

Bouwkundige Jur Bekooij van de oude Groninger kerken vroeg om archeologisch onderzoek om het bijzondere culturele erfgoed te beschermen. De NAM heeft daar geen goed oog voor. Ze doet net of je een monument met unieke bouwkunst dat duizend jaar oud is, bij schade door aardbevingen eventueel “total loss” kunt verklaren.

Tom Postmes, hoogleraar Psychologie, kwam met nieuw onderzoek waaruit blijkt dat het wantrouwen tegen de rijksoverheid en de NAM onverminderd groot is. Angst en boosheid nemen toe, de bewoners voelen zich geminacht. Samenwerking in de dorpen en steden voor nieuwe ontwikkeling is echter kansrijk. De Groningers accepteren niet dat hun provincie achteruit gaat.

Jacques Wallage, voorzitter van de Dialoogtafel, riep op tot een krachtenbundeling van de initiatieven die burgers en bedrijven nemen. De mensen moeten de toekomst van de provincie zelf kunnen bepalen.     

Persbericht resultaten conferentie "Een andere voedingsbodem voor Groningen" (17 mei 2014)